แอร์ (เครื่องปรับอากาศ) ยอดนิยมของคนไทย

ประเทศไทยซึ่งพี่น้องคนไทยทราบกันดีว่าเป็นเมืองร้อน ยิ่งในปัจจุบันนี้ก็ยิ่งมีอากาศร้อน มีอุณภูมิสูงขึ้นทุกปี ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทียม (CH4), ไนโตรเจนไอออกไซด์ (N2O) และสารที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในบรรยากาศ เมื่อมีการเพิ่มปริมาณของก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศ จะทำให้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามายังโลกไม่สามารถระบายออกไปจากโลกได้เท่าที่ควร ทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนที่อยู่ในบรรยากาศไว้ในชั้นบรรยากาศ เรียกว่า "ภาวะเผาผลาญอิสระ" หรือ "การทำให้โลกร้อนขึ้น" ซึ่งมีผลต่อระบบสภาพอากาศโลกที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาศัยอยู่โดยตรง...

ทำความรู้จักแอร์แคร์เรีย Carrier Air Conditioning

Carrier Air Conditioning มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อของแอร์ Carrier ก่อตั้งโดย Willis Carrier ในปี 1915 Willis Carrier มักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ เขาได้พัฒนาระบบแรกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในอาคาร ซึ่งเขาเรียกว่า "อุปกรณ์สำหรับบำบัดอากาศ" นวัตกรรมในยุคเริ่มแรก...

- Advertisement -

รับซื้อแอร์เก่านิรัน